Wouw heeft weer een VVV-post

Wouw heeft, een half jaar na sluiting van de vorige locatie aan de Roosendaalsestraat, weer een VVV-agentschap. Een nieuw onderkomen is uiteindelijk gevonden in de Primera-vestiging aan de Bergsestraat 29. Daar is ook al een postagentschap gevestigd.Het agentschap wordt, in samenwerking met de VVV in Roosendaal, momenteel ingericht en zal in de loop van volgende week volledig operationeel worden.

Eric de Regt uit Wouw, raadslid namens de Roosendaalse Lijst, kijkt tevreden terug op zijn geslaagde actie een VVV-post in stand te houden in zijn dorp.

Aanvankelijk was in de begroting 2011 de subsidie voor de post geschrapt. Maar een motie van De Regt kreeg eind vorig jaar, bij de begrotingsbehandeling, een brede raadsmeerderheid.

De Regt houdt evenwel de vinger aan de pols, zegt hij. “Waar gaat het om, om vijfduizend euro. Op de post zijn VVV-bonnen te krijgen, wat typisch Wouwse souvenirs, en natuurlijk foldermateriaal: fietstochten in de mooie omgeving, de kerk, het marktplein… Toeristisch is Wouw van enig belang. Ik zal me altijd sterk blijven maken voor een openstelling op grond van een dergelijk relatief gering bedrag.”