Begraafplaats Bredaseweg

Van de heer Van Dorst, líd van de gemeenteraad voor de fractie Roosendaalse Lijst, ontvingen wij d.d.22 augustus 2016, de volgende vragen:

Het Roosendaals erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. De Roosendaalse Lijst vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met zich meedraagt en de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen. Híerbij is niet alleen kennisoverdracht van belang maar ook het hebben van een heldere visie en beleid, met aandacht voor het behoud van ons erfgoed maar ook – met het oog op de toekomst – ruimte voor vooruitgang.

De in 1988 gesloten R.K. Begraafplaats aan de Bredaseweg wordt in Roosendaal beschouwd als zo’n belangrijke historische plaats. Deze begraafplaats wordt mede door vrijwilligers van Stichting Begraafplaatsen Roosendaal in stand gehouden. Deze begraafplaats vertelt ons iets over de geschiedenis, gewoonten, religie, kunst en cultuur van Roosendaal. Er liggen mensen begraven die in de Roosendaalse gemeenschap een belangrijke rol hebben gespeeld en waarvan de naam en hun werk nog voortleven. Er rusten Roosendaalse militairen en burgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en gesneuvelde Engelse strijders die er hun laatste rustplaats hebben gevonden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst is van mening dat dit stukje Roosendaal moet worden gekoesterd en in stand moet worden gehouden , maar dat het wellicht ook een betere toekomst kan worden gegeven door de begraafplaats te heropenen. Zo kan een sluipend verval tegen worden gegaan.

Een paar voorbeelden; De monumentale begraafplaats in Velp, die in 1983 dicht was gegaan, is na 32 jaar weer opengesteld; Heropend voor begraven en het bijzetten van urnen in een columbarium en in urnengraven. Ook de monumentale begraafplaats in Tiel is, na 45 jaar gesloten te zijn geweest, in 2015 weer opengesteld, Ook hier worden weer nieuwe graven en urnengraven uitgegeven. De gedachte achter de heropenstelling van begraafplaatsen is dat deze voor de toekomst beter behouden blijven omdat er weer gebruik van wordt gemaakt. ‘Behoud door ontwikkeling’, zoals de gemeente Tiel dat noemt. De inkomsten van het uitgeven van graven worden gebruikt voor regulier onderhoud maar ook om historische grafmonumenten op de begraafplaats te restaureren.

De fractie van de Roosendaalse Lijst is van mening dat met het sluiten van de R.K. Begraafplaats Bredaseweg het aantal mogelijkheden voor lijkbezorging bovendien beperkt is. Ook om die reden vindt de Roosendaalse Lijst dat het heropenen van deze begraafplaats (geheel of gedeeltelijk) het overwegen waard is. Daarbij spreekt het ‘behoud door ontwikkeling’ de Roosendaalse Lijst erg aan.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen:

1. Bent u, net als de Roosendaalse Lijst, van mening dat de R.K. begraafplaats aan de Bredaseweg als een belangrijke historische plaats in Roosendaal kan worden beschouwd, die ook voor toekomstige generaties behouden moet blijven?

2. Denkt u dat een heropenstelling van de R.K. Begraafplaats aan de Bredaseweg ervoor zou kunnen zorgen dat deze begraafplaats beter behouden blijft voor de toekomst (conform de gedachte ‘behoud door ontwikkeling’)? Waarom wel/niet?

3. Bent u bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het (geheel of gedeeltelijk) heropenen van de R.K. Begraafplaats aan de Bredaseweg?

Voor beantwoording, zie link : LINK