Veiligheid BOA’s

In de bestrijding van het coronavirus is het handhaven van de 1,5 meter richtlijn een belangrijke taak.

Deze taak rust voor een groot deel op de schouders van onze BOAs. Naast de verhoogde werkdruk, worden zij echter ook met regelmaat bedreigd bij het aanspreken van diverse groepen en zeer recent (incident 9 april jl.) zelfs fysiek mishandeld. De Roosendaalse Lijst vindt dit onacceptabel en heeft al voor deze corona-crisis diverse keren aangedrongen op het gebruik van bodycams. Dit om de veiligheid van onze BOAs te verhogen. Het antwoord hierop was steeds positief maar het moest volgens het college wel onderzocht worden voor onze gemeente. Nu de onveiligheid voor onze BOAs toeneemt en steeds meer gemeenten posítieve ervaringen hebben met het gebruik van bodycams, hebben wij de volgende vragen:

1. Merkt u ook dat BOAs bij het handhaven van de 1,5 meter richtlijn geregeld te maken krijgen met bedreigingen en zelfs geweld? Graag een toelichting.
2. Wat doet u momenteel om ervoor te zorgen dat onze BOAs veilig hun werk kunnen doen?
3. Kunt u aangeven welke stappen u inmiddels heeft gezet in het onderzoeken van de mogelijkheden om bodycams in te zetten voor onze BOAs en rondom eventuele andere beschermende middelen (zoals pepperspray)?
4. Bent u bereid het proces om BOAs uit te rusten met bodycams (al dan niet als experiment) te versnellen gelet op het groeiend aantal onveilige situaties rondom het handhaven van de 1,5 meter richtlijn?
5. Wanneer verwacht u, rekening houdend met het bovenstaande, definitief uitsluitsel te kunnen geven op het al dan niet inzetten van bodycams voor onze BOAs?

Voor een download van deze termijn, zie link : LINK