Corona

Ondanks het feit dat de negatieve gevolgen van Corona op onze samenleving een neerwaartse trend te zien geven, maakt onze fractie zich toch nog zorgen over enkele aspecten dienaangaande. Daarom hebben we nog een aantal vragen aan ons College.

De naleving van de RIVM-voorschriften bij arbeidsmigranten gebeurt niet altijd consequent, wellicht mede door de taalbarrière. Bijna dagelijks is dit in het (landelijke) nieuws, onlangs nog bij de vleesverwerkende industrie. Ook in Roosendaal wonen en werken vele arbeidsmigranten. Uit de samenleving horen we voorbeelden van het niet naleven van de regels, vaak over deze doelgroep.

1. Hoe is de situatie in Roosendaal (zowel wat betreft de woon- als werksituatie) en welke maatregelen treft u om misstanden te voorkomen?

Vanwege de economische neergang door de Coronacrisis komen vele bedrijven, waaronder de Horeca, in de problemen. Blijkbaar heeft dit extra ondermijning vanuit het criminele circuit tot gevolg, met name in deze branche.

2. Herkent u deze stelling en zo ja, speelt dit ook in Roosendaal?

3. Welke (preventieve) maatregelen treft u hiertegen?

Op 1 juni jl. mocht de horeca weer (beperkt) open en konden ook de terrassen, met aangepaste maatregelen, weer in gebruik worden genomen. Ook de RL is blij, net zoals velen, dat er ook op dit gebied weer meer mogelijkheden zijn tot ontmoeting.

4. Wat is uw eerste indruk m.b.t. deze verruiming in de stad en de dorpen? Met name zijn wij benieuwd of er volgens de richtlijnen is gewerkt en of er misstanden (wellicht als gevolg van nog wat gewenning en/of onduidelijkheden) geconstateerd zijn.

5. Hoe was de samenwerking met de horeca om te komen tot de aangepaste terrasindeling en terraslocaties?

Vanwege Corona en de nog onzekere situatie in heel de (reis-)wereld zullen wellicht veel Nederlanders (en dus ook Roosendalers) hun vakantie in eigen land en omgeving door gaan brengen. Dit lijkt ons een mooie gelegenheid om de mogelijkheden tot ontspanning, recreatie en toeristisch verblijf in onze gemeente nog eens extra onder de aandacht te brengen en te promoten.

6. Deelt u onze mening dat het goed is voor onze gemeente (de stad en haar dorpen) en haar bedrijven dat meer mensen hier hun vakantie zouden doorbrengen (zowel dagjesmensen als wat langer verblijf) en bent u bereid om via onze citymarketing en VVV hier extra aandacht aan te besteden? Ook onze gemeente kent namelijk vele mooie plekjes. Graag een toelichting.

Voor een download van deze vraag, zie link : LINK