Groot Mariadal

De gemeente Roosendaal en haar partners hebben hard gewerkt aan het nieuwe HUIS van Roosendaal zoals het Stadskantoor gaat heten. Het nieuwe HUIS wordt toegankelijk, transparant en duurzaam met een open en gastvrije uitstraling, hebben we ons laten vertellen. Met enthousiasme heeft de Roosendaalse Lijst kennisgenomen van het ontwerp van het nieuwe Huis van Roosendaal en Mariadal, in het centrum van de stad.

Toch heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst een aantal vragen hierover:

Vraag 1
Bent u voornemens om elektrische laadpalen op de diverse parkeerplaatsen in het plan te realiseren? Graag een toelichting.

Vraag 2
Bent u voornemens om invalidenparkeerplaatsen in het plan op te nemen? Graag een toelichting.

In de themabijeenkomst is er gesproken over de groene wand aan de zuidzijde van het Stadskantoor. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vanuit architectuur heeft geadviseerd dit niet te doen. De Roosendaalse Lijst is echter wel voorstander van deze levende groene gevel. Deze gevel biedt namelijk vele natuurlijke oplossingen en voordelen op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. Zo draagt een groene gevel bij aan luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur in de stad, warmteregulatie en biodiversiteit in de stad. Groene gevels maken onderdeel uit van klimaatbestendig en duurzaam bouwen. Bovendien voelen mensen zich veel prettiger in een groene omgeving.

Vraag 3
Is het college alsnog voornemens om een levend groene wand in het ontwerp mee te nemen? Zo ja in welke vorm, zo nee graag een toelichting

De gemeente toonde tijdens de presentatie een verfrissende blik op haar eigen mobiliteit en dat van haar gasten, aangezien verkeer en parkeren een zwaar punt is in het plan. Het voorliggende plan is met meerdere partners opgesteld.

Vraag 4
Hebben de onderwijsinstellingen in dit gebied ook een vernieuwende visie op mobiliteit en dat van hun leerlingen en ouders? Zo ja, kunt u die visie delen of gaat u daarover nog met ze in gesprek? Zo nee, waarom niet?

Voor een download van deze vraag, zie link : LINK