Kermissen Roosendaal en Wouw

Van 4 tot en met 10 september 2020 staat de Roosendaalse Kermis op de agenda en van 12 tot en met 15 september 2020 volgt de Wouwse Kermis. Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 september 2020 geannuleerd. Hoe het daarna gaat met de evenementen is ons nog niet bekend, maar wellicht is dan de 1,5 meter-samenleving nog steeds van kracht.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft enkele vragen over deze twee kermissen:

1.Wanneer wordt uiterlijk besloten en bekend gemaakt of deze twee kermissen doorgang kunnen vinden?
2.Staat u in contact met de kermisexploitanten hierover en zo ja, zijn deze bereid om te komen indien de kermissen doorgang kunnen vinden?
3.Heeft u, of hebben de exploitanten, al nagedacht over de wijze waarop deze kermissen vormgegeven gaan worden, mochten ze doorgaan, in de wetenschap dat er dan wellicht nog allerlei restricties gelden vanwege corona?
4.Mochten deze kermissen in september geen doorgang vinden, zijn er dan alternatieve, kleinschalige vervangende evenementen mogelijk? Graag een toelichting.
5.Behoort het doorschuiven van deze kermissen naar latere data tot de mogelijkheden? Graag een toelichting.

Voor een download van deze vraag, zie link : LINK