Onaanvaardbare risico’s Doel

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Roosendaal

Betreft: raadsvragen volgens artikel 39, RvO

Onderwerp: onaanvaardbare risico’s Doel

In de Belgische krant De Standaard is een schokkend artikel verschenen waarin drie professoren van de Universiteit van Leuven waarschuwen voor de onaanvaardbare risico’s van de kerncentrales in Doel en Tihange. Na uitgebreid onderzoek stellen ze vast dat de scheuren in de centrales soms groot zijn van afmeting (17 centimeter) en dat het er ook heel veel zijn (13.000 in Doel 3). Het aantal scheurtjes en de afmeting ervan neemt ook toe in de loop der jaren blijkt uit controles. Volgens de professoren stapelen de bewijzen zich op, dat het openhouden van de kerncentrales tot onaanvaardbare risico’s leidt.
De fracties van onderstaande partijen maken zich, met vele anderen, al lange tijd grote zorgen over de onveiligheid en hebben al regelmatig opgeroepen tot sluiting van de kerncentrale in Doel. Nu zelfs professoren van een gerenommeerde Belgische Universiteit stellen dat de veiligheidsrisico’s onaanvaardbaar zijn, kunnen we niet meer lijdzaam blijven toezien hoe deze onveiligheid voor onze inwoners nog langer voortduurt, zeker niet nu er in België voorzichtig al weer stemmen opgaan om, puur om economische redenen, de centrale na 2025 nog langer open te houden!
Eerder dit jaar drongen West-Brabantse burgemeesters via de veiligheidsregio al bij de minister aan op tijdelijke sluiting van Doel zodat er onderzoek naar de veiligheid kon worden gedaan. Nu het op basis van het onderzoek van de KU Leuven duidelijk is dat risico’s onaanvaardbaar zijn, kan men niet meer wegkijken en moet er worden opgeroepen tot definitieve sluiting!

Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

1. Hebt u kennis genomen van het artikel in De Standaard?
2. Bent u, met ons, van mening dat de veiligheid van onze inwoners onvoldoende is gegarandeerd met een kerncentrale waarvan de risico’s onaanvaardbaar zijn in de directe nabijheid?
3. Bent u bereid om de bevindingen van de KU Leuven in te brengen bij de veiligheidsregio en daar aan te dringen op een gezamenlijke oproep van de West-Brabantse burgemeesters bij de minister om alles te doen wat nodig is om te komen tot definitieve sluiting van de kerncentrale in Doel?
4. Bent u bereid om West-Brabantse en Zeeuwse burgemeesters te verzoeken om op basis van dit onderzoek te komen tot een gezamenlijke juridische procedure?

Voor beantwoording, zie link : LINK