Onafhankelijkheid Stembureauleden

Betreft Raadsvragen cf. art. 39 RVO

Geachte voorzitter,

Ingevolge artikel J 14 van de Kieswet mogen leden van een stembureau tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid uiten. In een artikel van BNDeStem, geplaatst in de loop van 15 maart toen de verkiezingen nog lang niet afgelopen waren, uitte een stembureau lid zich niet neutraal. Over Jesse Klaver volgt het citaat “ik vrees dat veel Westranders hem niet eens kennen….”.

Zie ook link:

http://www.bndestem.nl/roosendaal/stembureau-in-de-westrand-druk-bezocht~a2d9a610/

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de navolgende vragen:

1. Zijn alle stembureauleden voldoende geïnstrueerd en zo ja op welke wijze?
2. Welke gevolgen kan een dergelijke uitlating hebben op de geldigheid van de uitslag van dat stem- bureau?
3. Wat gaat u doen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?
4. In een aantal gemeenten mogen politieke ambtsdragers geen functie vervullen op een stembureau i.v.m. mogelijke beïnvloeding van het stemgedrag. Wat vindt u van een dergelijke maatregel en heeft u ooit overwogen dit in Roosendaal toe te passen?

Voor beantwoording, zie link : LINK