Problemen in Langdonk

RAADSVRAAG cf. art. 39 RvO

Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal

Betreft Raadsvragen cf. art. 39. RvO
Stellers vragen: Eric de Regt en Peter Raijmaekers

Onderwerp: Problemen in Langdonk Datum: 31 januari 2020

Geachte voorzitter,

“De wijk Langdonk is ook onze zorg, aldus woningcorporatie Alwel”. Met deze quote opende deze week een artikel in BN DeStem over de Roosendaalse wijk Langdonk.
Helaas staat Alwel daar niet alleen in. Ook de gemeente, samen met instellingen op het gebied van wonen-welzijn-wijken en de politie maken zich flinke zorgen. En dat geldt ook voor veel inwoners zelf; ze voelen zich gewoon niet meer veilig in hun eigen wijk.

Deze zorg wordt versterkt door cijfers die de politie onlangs over 2019 ons verstrekte. Op het gebied van overlast, onveiligheid(sgevoel), intimidaties, vuurwerk en ergernissen scoort de wijk op bijna alle onderdelen erg negatief en meestal slechter dan de andere wijken en dorpen in onze gemeente.

Natuurlijk was al veel langer bekend dat Langdonk geen florerende wijk was/is (ook eerdere jaren scoorde de wijk niet best), maar het lijkt nu toch echt tijd voor een stevige integrale aanpak in de strijd tegen de verloedering en verdere verpaupering. Gelukkig gebeurt er al het nodige en wordt ook in het krantenartikel van BN DeStem, waarmee wij begonnen in de aanhef, vermeld dat vele betrokken instellingen rond de tafel gaan.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft over deze problematiek enkele vragen.

1. Op welke termijn gaan de betrokken partijen samen rond de tafel met als onderwerp de problemen in Langdonk en over welke partijen hebben we het dan precies?
2. Wat gaan/kunnen de betrokken partijen betekenen en doen voor de wijk en op welke termijn? Graag een opsomming per partij en hun mogelijke rol?
3. In het kader van de portefeuille Veiligheid (burgemeester) en de portefeuilles Vitale Wijken & Dorpen en onderhoud buitenruimte (wethouder Raaijmakers) ligt er ook bij ons College een flinke uitdaging. Wat kunnen we concreet verwachten op dit gebied vanuit ons College in deze wijk?
4. De problemen in de wijk waren al langer bekend en er gebeurt natuurlijk al het nodige om deze het hoofd te bieden. Kunt u hier een beeld van schetsen: wie is al actief, op welk gebied en wat zijn tot op heden de geboekte resultaten?