Onze thema’s

Een veilig
thuis

Om je echt thuis te voelen in Roosendaal is het belangrijk dat je je veilig voelt. Nu is veiligheid een ruim begrip waar veel onder valt; van hardrijders tot drugshandel en van geweld tot diefstal.

Voor ons is het aspect veiligheid één van de belangrijkste kernthema’s. Ook al kunnen we geen 100% veiligheid garanderen voor al onze inwoners, we zetten wel alles op alles om Roosendaal steeds een stukje veiliger te maken.

Zorg voor
elkaar

In 2020 zijn we overvallen door het coronavirus. De impact van deze pandemie is groot. Ook in Roosendaal.

Naast de economische gevolgen zien we vooral de gevolgen op onze fysieke en mentale gezondheid. Eenzaamheid, depressie, sombere gevoelens: het komt onder onze inwoners van jong tot oud steeds meer voor.

Roosendaal werkt en bruist!

‘De mouwen opstropen en aan de slag’. Met deze nuchtere doenersmentaliteit hebben we in Roosendaal al veel bereikt.

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg ‘te doen’ blijft in onze gemeente, moeten we investeren in werk en in een gemeente waar naast werk genoeg te beleven valt.

vitale wijken en dorpen

Het is een chique woord; vitaal. Je zou ook gezond, fit of energiek kunnen gebruiken. Dat zijn precies de termen die we graag op onze wijken en dorpen willen plakken.

Een vitale wijk of een vitaal dorp betekent dat er ‘leven’ in zit. Er zijn voldoende, goede voorzieningen zoals winkels, er is een divers woningaanbod, een bloeiend verenigingsleven en er komen steeds weer nieuwe initiatieven van de grond. Tenminste zo willen wij het graag zien!

Thuis in Roosendaal

Je thuis voelen in Roosendaal staat of valt met een (t)huis hebben. En juist dat is de laatste jaren een probleem. Of je nu een starter bent of iemand die graag wil doorstromen naar een kleinere woning; de woningmarkt zit behoorlijk op slot.

Dat betekent langer bij je ouders blijven wonen, niet de kans krijgen om in je eigen dorp te wonen of als oudere inwoner te lang in een te groot huis blijven zitten.

De inwoner centraal

Participatie. Co-creatie. Inspraak. Burgerinitiatieven. Er zijn genoeg termen in overheidsland die eigenlijk één ding willen zeggen: de inwoner moet centraal staan en mee kunnen praten, denken en beslissen over ontwikkelingen in onze gemeente.

Daar zijn wij het volledig mee eens maar er is wel werk aan de winkel op dit gebied.