Thema:

Een veilig thuis

Om je echt thuis te voelen in Roosendaal is het belangrijk dat je je veilig voelt. Nu is veiligheid een ruim begrip waar veel onder valt; van hardrijders tot drugshandel en van geweld tot diefstal.

Voor ons is het aspect veiligheid één van de belangrijkste kernthema’s. Ook al kunnen we geen 100% veiligheid garanderen voor al onze inwoners, we zetten wel alles op alles om Roosendaal steeds een stukje veiliger te maken. Vanuit gesprekken met inwoners hebben we diverse initiatieven naar voren gebracht zoals cameratoezicht, maatregelen tegen verkeershufters, zorgen voor extra toezicht/handhaving, bredere inzet van buurtpreventie, meer en betere verlichting in het buitengebied en langs fietspaden en het tegengaan van het gebruik van lachgas onder jongeren.

Als het gaat om veiligheid kijken we natuurlijk in eerste instantie naar politie, handhaving en formele instanties. Logisch! Toch zien we ook dat steeds meer inwoners samen de schouders zetten om wijken en dorpen veiliger te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is buurtpreventie. Steeds meer inwoners vormen samen de ogen en oren van een straat, buurt of wijk. Wat ons betreft is dit een geweldige ontwikkeling waar we de komende tijd nog meer in moeten investeren!

Voorkomen is beter dan genezen

Je veilig voelen gaat in onze ogen verder dan enkel maatregelen treffen aan ‘de achterkant’ (repressie). Ja, als er ergens te hard wordt gereden moeten we ingrijpen en als er agressie is in een bepaalde wijk moeten we dat direct aanpakken maar je bent dan wel steeds een stap te laat. We moeten dus meer ‘aan de voorkant’ (preventie) werken want alles staat of valt met gedrag en zoals iedereen weet…voorkomen is beter dan genezen. Waarom rijdt iemand 95 km per uur in de Spoorstraat? Waarom gooien jongeren met vuurwerkbommen in Langdonk? Waarom is er in een bepaalde periode meer uitgaansgeweld?

Wij zetten ons in om de komende periode meer te kijken naar de achterliggende oorzaken van onveiligheid om uiteindelijk met een aanpak te komen die structureel is.

Hoe we dat doen? Nou door met bewoners in gesprek te gaan, analyses te doen en via de vernieuwende aanpak ‘Roosendaal spreekt, Roosendaal doet’. Op deze manier krijgen we een steeds beter beeld van achterliggende problemen en oorzaken. Een voorbeeld hiervan is de impactanalyse die gemaakt is voor de wijken Langdonk, Westrand, Kroeven en Kalsdonk. De vuurwerkrellen van 2020 en de angst onder de inwoners vraagt om een stevige aanpak voor de toekomst. Wat gaat er goed? Wat moet er beter? Hoe staat het met werkgelegenheid onder jongeren? Hoe ziet de samenstelling van de wijk eruit?

Kortom we moeten aan de slag om de veiligheid van onze gemeente in de nabije toekomst echt te verbeteren en als er nu iets aan de hand is, dan direct stevig ingrijpen met alle mogelijke middelen die we hebben!

Voel jij je (nog) veilig in Roosendaal?

Je veilig voelen is voor ons erg belangrijk. Alleen dan kun je je echt thuis voelen in Roosendaal. Heb jij een idee of suggestie hoe we Roosendaal veiliger kunnen maken? Of maak je je zorgen over bepaalde onveilige situaties? Laat het ons weten. Dan kijken we samen naar een oplossing!