Thema:

Zorg voor elkaar

In 2020 zijn we overvallen door het coronavirus. De impact van deze pandemie is enorm. Ook in Roosendaal. Naast de economische gevolgen zien we vooral de gevolgen op onze fysieke en mentale gezondheid.

Wat onze fysieke gezondheid betreft zet de Roosendaalse Lijst al jaren stevig in op preventie. In die gedachte zetten we bijvoorbeeld in op het breed toegankelijk maken van sport en steunen we diverse campagnes rondom het verkrijgen van een gezonde leefstijl. Een hele belangrijke en mooie ontwikkeling waar de Roosendaalse Lijst zich steeds in laat gelden, is de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis in onze gemeente. ​

Investeer nu in de mentale gezondheid van jongeren!

Naast fysieke gezondheid zien we dat de coronapandemie vooral ook sporen nalaat in onze mentale gezondheid. Eenzaamheid, depressie, sombere gevoelens: het komt onder onze inwoners van jong tot oud steeds meer voor. Vooral onder jongeren worden de gevolgen steeds groter. Dit met alle gevolgen van dien. Als we nu niets doen, dreigt een generatie verloren te gaan en hebben we de komende jaren te maken met de gevolgen hiervan zoals schooluitval, verslavingen en grote mentale problemen.

Investeren in jongeren dus en daarmee in de toekomst van onze gemeente. Maar hoe doe je dat? Door er de focus op te leggen! Dus neem jongeren niet mee in de slipstream of kantlijn van bestaand en nieuw beleid maar kom met een taskforce of aanvalsplan specifiek gericht op jongeren Op dit punt willen we vanuit een warm hart echt meer doen.

Zorg thuis voor elkaar

Door de toenemende vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen, moet de zorg meer en meer bij mensen ‘thuis’ geleverd worden. Van toenemende mantelzorg tot thuishulp en keukentafelgesprekken met zorgverleners. Er heeft de laatste jaren een grote verschuiving plaatsgevonden op dit gebied. Hoe mooi en goed deze ontwikkeling ook is, we moeten wel alert blijven. Soms zien oudere inwoners in de lappendeken aan instanties en (hulp)regelingen door de bomen het bos niet meer. Wat ons betreft staat de inwoner en de hulpvraag altijd centraal en moet er één loket zijn waar mensen terecht kunnen met hun (zorg)vraag.

Naast de professionele ondersteuning willen wij de komende jaren inzetten op ‘burgerkracht’; oftewel meer als inwoners voor elkaar zorgen. Een kopje koffie bij je oudere buurman of een klein gesprekje met je alleenstaande buurvrouw maakt in die zin al een wereld van verschil. Om dit nog meer te faciliteren kijken we naar woonvormen met een goede ontmoetingsfunctie. Denk aan woonvormen waar jongeren en ouderen wonen en waar de fysieke ruimte uitnodigend is om ‘dat gesprekje’ met elkaar aan te knopen!